خواب یا بیداری

من بیدارم دارم خواب میبنم یا خوابم دارم بیداری میبینم ؟
اصلاح الگو مصرف باکاغذهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی

 

 از خیابون داشتم رد می شدم که پشت شیشه یه مغازه ای دیدم که پر از پوستر عکس های تبلیغاتی یکی از کاندیدا بود که همون لحظه رفتم تو فکر . تا برسم به خونه همین طور تو فکر بودم از پله ها بالا رفتم ولی باز تو فکر بودم . بدنم بو می داد ولی باز تو فکر بود . لباسام رو در اوردم ولی باز تو فکر بودم .رفتم حموم دوش بگیرم ولی باز تو فکر بودم . به بدنم شامپو زدم ولی بازم تو فکر پوستر ها بودم که یکدفعه یه چیزی تو ذهنم جرقه زد و تو دلم گفتم : یافتم یافتم و همون حین بود که (( اصلاح الگو مصرف باکاغذهای تبلیغاتی )) رو تونستم اختراع کنم . الان بهتون میگم چه جوری صبر کنید موهام رو خشک کنم .

 خوب . تا به حال توجه کردید چقدر کاغذ صرف این تبلیغات میشه . پس بهتره بهینه مصرف بشه و شما میتونید برای سرگرمی و نظافت ازش استفاده کنید.

وسایل لازم : ۱ - کاغذ های تبلیغاتی ( یک ربع در خیابان راه برید حتما گیرتون میآد ) - ۲ - منگنه - ۳ - چسب مایع .

۱ - در مرحله اول عکس های تبلیغاتی میر حسین موسوی را برداشته و یک موشک بسازید و به خانه همسایه پرتاب کنید . این موضوع هم باعث تفریح می شود و اگر هسایه موشک را بردارد و بازش می کند و وقتی عکس میر حسین را میبیند هم روحیه اش شاد میشود و این موضوع باعث یاد آوری میشود که به میرحسین رای دهد.

۲- اگر شیشه های منز لک دارد می توانید یکی از پوسترهای احمدی نژاد را برداشته و خیس کنید و به شیشه خانه تان بزنید حتما تمیز می کند .

۳ - چهل تا از عکس های محسن رضایی را برداشته و روی سفیدش را پشت سر هم بگذارید و منگنه کنید . حال شما یه دفتر ۴۰ برگ در اختیار دارید و میتوانید حساب روزانه خود را در آن یادداشت کنید.

۴ - از گزینه های ۲ و ۳ برای عکس های تبلیغاتی دیگر کاندید ها میتوانید استفاده کنید .

نتیجه گیری : هر چیز که به خار آید یک روز به کار آید.

نکته مثبت : با این کار توانسته اید یک (( الگو اصلاح مصرف انجام )) دهید .

 

تصحیح : تو عکس تیتر (( به بار آید )) اشتباه نوشته شده . منظور ((به خار آید)) هستش .


گزارش تخلف
بعدی